неделя, 29 май 2016 г.

Ориз - второ засаждане

След като оризът беше осланен беше изоран.
После засаден наново и отново поникна.

четвъртък, 12 май 2016 г.

Вегетационен сезон в България

Вегетационният сезон, дефиниран като периода, когато минималната температура не пада под нула градуса е най-често ползвания и цитиран у нас показател.
Фактически данни за измерени температури не се намират толкова лесно, колкото прогнозни. Данните, които съм свалила от Интернет са главно от StringMeteo.com и от сайтове, които престанаха да съществуват като място за фактически показатели.
В таблицата по-долу съм извела показатели за вегетационния сезон на отделни населени места. Посочени са периодите, за които е имало налични данни.
Средният, минимален и максимален вегетационен сезони са базирани на измерена продължителност за всяка от годините.
Екстремните дати са за ден, в която най-късно през пролетта и най-рано през есента е имало температури под 0 градуса, но те обичайно са в различни години.
Дата за средно е върху всички дати от периода съответстващи на последния ден с отрицателна температура през пролетта и първият през есента съответно за всяка година.

неделя, 8 май 2016 г.

Аграрен календар: Черешите са много рехави

Само колкото може да забележите на клоните.
Може да им сложим имена и да проследим развитието им поименно.
Дефицит на череши навсякъде

събота, 7 май 2016 г.

Аграрен календар: Разсаждане на пипера

И пипера разсадихме по-рано.
Но времето е студено и растенията не растат.

петък, 6 май 2016 г.

Оризът в полето

След сланата поникналият ориз пожълтя.