четвъртък, 13 септември 2018 г.

Размисли в офиса

А: Материалната дупка с нищо не може да се запуши.