петък, 27 април 2018 г.

Рационалност

Преди няколко месеца научих, че съм хипер рационална. А аз мислех, че изобщо не съм рационална.
Сега научих, че рационалните хора са умни.
Може наистина да съм хипер рационална.

събота, 21 април 2018 г.

Растенията

В: Много малко хора съзнават, че растенията са живи същества. Те ги приемат като обслужващи предмети.
Те също имат права, защото са живи същества.