четвъртък, 12 май 2016 г.

Вегетационен сезон в България

Вегетационният сезон, дефиниран като периода, когато минималната температура не пада под нула градуса е най-често ползвания и цитиран у нас показател.
Фактически данни за измерени температури не се намират толкова лесно, колкото прогнозни. Данните, които съм свалила от Интернет са главно от StringMeteo.com и от сайтове, които престанаха да съществуват като място за фактически показатели.
В таблицата по-долу съм извела показатели за вегетационния сезон на отделни населени места. Посочени са периодите, за които е имало налични данни.
Средният, минимален и максимален вегетационен сезони са базирани на измерена продължителност за всяка от годините.
Екстремните дати са за ден, в която най-късно през пролетта и най-рано през есента е имало температури под 0 градуса, но те обичайно са в различни години.
Дата за средно е върху всички дати от периода съответстващи на последния ден с отрицателна температура през пролетта и първият през есента съответно за всяка година.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Забележка: Само членове на този блог могат да публикуват коментари.