неделя, 17 юли 2016 г.

Касисовка, вместо вишновка

Касисът се бере тогава, когато има най-много комари.
За малко изпуснахме пика на касиса. Дали тогава е имало още повече комари?
Понеже има много малко се оказа подходящо за касисовка. И без това няма вишновка тази година. Вишните презряха много по-рано, а и също бяха малко.

събота, 2 юли 2016 г.

Първият домат

Малко е келяв и няма близки последователи.

петък, 10 юни 2016 г.

Бакла, добавка към супата

А може да се яде и сурова.

неделя, 5 юни 2016 г.

Пиперът расте твърде бавно

Пиперът преди 1 месец.

неделя, 29 май 2016 г.

Ориз - второ засаждане

След като оризът беше осланен беше изоран.
После засаден наново и отново поникна.

четвъртък, 12 май 2016 г.

Вегетационен сезон в България

Вегетационният сезон, дефиниран като периода, когато минималната температура не пада под нула градуса е най-често ползвания и цитиран у нас показател.
Фактически данни за измерени температури не се намират толкова лесно, колкото прогнозни. Данните, които съм свалила от Интернет са главно от StringMeteo.com и от сайтове, които престанаха да съществуват като място за фактически показатели.
В таблицата по-долу съм извела показатели за вегетационния сезон на отделни населени места. Посочени са периодите, за които е имало налични данни.
Средният, минимален и максимален вегетационен сезони са базирани на измерена продължителност за всяка от годините.
Екстремните дати са за ден, в която най-късно през пролетта и най-рано през есента е имало температури под 0 градуса, но те обичайно са в различни години.
Дата за средно е върху всички дати от периода съответстващи на последния ден с отрицателна температура през пролетта и първият през есента съответно за всяка година.

неделя, 8 май 2016 г.

Аграрен календар: Черешите са много рехави

Само колкото може да забележите на клоните.
Може да им сложим имена и да проследим развитието им поименно.
Дефицит на череши навсякъде