неделя, 24 януари 2016 г.

Вегетационен сезон

Вегетационен сезон (Growing season) е термин, използван за периода от време през годината, когато климатът е подходящ за растеж на местните и култивирани растения.
Разбира се, че той се определя главно от географската ширина и надморската височина. Също така вегетационният сезон е различен за различните растения. Целта на определянето на обща класификация е задаването на рамки с който да се съобразяват процесите в цветарството, градинарството и селското стопанство.

В повечето случаи вегетационния сезон се определя между времето последната слана през пролетта и първата през есента. За други е броя дни с температура над точката, в която семената на даден вид покълват. В други случаи е периода, в който културите растат, което е по-различно.
В Съединените щати и Канада периода на вегетация обикновено се отнася до времето между последната слана през пролетта и първата слана през есента.
В Европа най-често вегетационния период се определя като броя дни в годината със средно дневна температура от най-малко 5° С (понякога се използва 6° С).
В Англия вегетационния сезон започва, когато температурата на пет последователни дни е над 5 ° C, и завършва след пет последователни дни на температури под 5° C. Средният вегетационен сезон е там е около 252 дни.


Източник:
https://en.wikipedia.org/wiki/Growing_season
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/192601/thermal_growing_season_summary_report.pdf

Други климатични позакатели за градинарството:
Зона на издръжливост, USDA зони
Растежни градусови дни (Growing degree days (GDD))
Топлинни зони за растенията (Heat Zones)

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Забележка: Само членове на този блог могат да публикуват коментари.