събота, 23 февруари 2013 г.

Лесно ли се живее по време на криза?

Този въпрос ми го зададоха преди няколко седмици по пътя.
Аз се замислих по отношение на него.
Зададен така се предполага, че отговорът трябва да е "трудно".
А погледнат по друг начин?
Кои не са в криза в момента?
Например китайците. Те са в период на икономически растеж. Кой от вас иска да живее като китайците?
А ние кога не сме били в криза (икономическа)? В периодите, когато е било известно, че в най-скоро време ще избухне война. Като се замислих това важи и за другите държави. Дали може да си представи какво биха казали българите или немците през 1939 година, когато се сочи като време за най-голяма икономическа мощ на България за това дали се живее лесно по време на икономически растеж. А какво биха казали като са знаели, че всеки момент може да започне война.
А какво биха казали хората живели във всички страни, който са били в Студената война по нейно време? И тогава е имало икономически подем.
Изглежда трябва да има война, за да има икономически растеж. Или да има друга стратегическа цел, която не може да бъде индивидуалното икономическо забогатяване на хората (каквито са исканията на хората в момента). Те винаги ще искат още. Може да бъде завладяването на Луната или на Марс. Но в настоящия момент на всички им изглежда налудничаво, въпреки, че аз бих избрала точно това. Хората обичат да воюват и да завладява. Правят го в къщи, на работа или се забавляват с игри, в които се прави това.
Но стратегическата цел завладяване на територии вече е противочовешка. А завладяването на нови пазари си е просто заробване. Все едно това, от което постоянно се оплакваме, че правят важните държави от Европейски съюз или САЩ, нещо като монополите за тока, от които страдаме.
Каква ли може да бъде нашата стратегическа цел?


Няма коментари:

Публикуване на коментар

Забележка: Само членове на този блог могат да публикуват коментари.