четвъртък, 7 януари 2021 г.

Биологичното земеделие - цели и принципи

Биологично земеделие

Биологичното земеделие се отнася за производство на продукти за потребление по биологичен начин. При това производство се минимизира човешкото въздействие върху околната среда и се извършва в съответствие със следните цели и принципи:
 • Сеитбообръщение за ефективно използване на ресурсите;
 • Използването химически пестициди, синтетични торове, антибиотици и други вещества са силно ограничени;
 • Генетично модифицираните организми (ГМО) са забранени;
 • Използване предимно на собствени ресурси, произведени в собствената фермата, като тор, фураж;
 • Използване на растителни и животински видове, устойчиви на заболявания, адаптирани към местната среда;
 • Животновъдството се развива в свободно пространство, на открито и с органични фуражи;
 • Практиките в животновъдство са съобразени с отделните животински видове;

Принципите на биологичното земеделие се отнасят до:

 • Отглеждане на биологични продукти – животновъдство и ратениевъдство;
 • Преработка и производство;
 • Складиране;
 • Търговия;

Логото на биологични храни означава:

 • Потребителското доверие 
 • Опазване на околната среда
 • Качество на продуктите
 • Хуманно отношение към животните

За повече информация:

Антибиотици в земеделиетоНяма коментари:

Публикуване на коментар

Забележка: Само членове на този блог могат да публикуват коментари.